Lazarus En Robbin Rooze – Bloed

Weinig stoffen hebben zo’n mythische status als bloed: als bron van leven maar ook als symbool van dood en verderf, als drager van onze identiteit, waarmee banden worden gesmeed, groepen gevormd en wat zonder ophouden vergoten wordt voor een hoger doel.
Een vrouw in een complexe relatie met zichzelf en een man op leeftijd in coma na een bloedklonter. Zij kennen elkaar van haar noch pluim, maar blijkbaar is er een moment in het verleden dat beslissend is geweest voor hun beider levens. Terwijl hij langzaam bij bewustzijn komt, probeert zij zich een weg te banen tussen de brokstukken van zijn herinneringen. Gaandeweg tekenen zich de contouren af van de halsbrekende tocht die hij in 1989 aflegde naar deze kant van het IJzeren Gordijn. Geeft zijn verhaal antwoord op haar vragen?

Spel: Koen De Graeve, Pieter Genard, Günther Lesage, Ryszard Turbiasz, Joris Van den Brande, Sofie Decleir.

Meer Foto’s:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *